ویدئو

 Foot Arch

اسکنر پا Foot Arch متناسب با نیازها و ویژگیهای مراکز تجاری طراحی شده است. یزان فشاری که بر کف پا در هنگام راه رفتن و ایستادن وارد میشود را از پاشنه تا نوک پا اندازه گیری میکند،
نوع قوس کف پا را مشخص میکند.
و سپس داده‌هایی ارائه می‌دهد که با استفاده از آنها میتوانید به حرفه ای ترین شکل مشتریان خود را در انتخاب مناسبترین و منطبق ترین کفش و کفی طبی بسته به ویژگی های پای آنها راهنمایی کنید.

پیمایش به بالا